Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Edukacja

Rada Młodzieży

Rada Młodzieży  składa się z młodzieży chętnej do współpracy w ramach działań kulturalno- edukacyjno-wychowawczych, w tworzeniu projektów, przygotowywaniu oraz prowadzeniu konkursów i imprez.

Zadania :

  •  inicjowanie nowych form działań szkół i MDK (proponowanie tematyki oraz sposobów działań atrakcyjnych dla młodych ludzi i  adekwatnych do ich bieżących potrzeb i zainteresowań),
  • wspomaganie działań szkół i MDK poprzez czynny udział w projektach, imprezach i zajęciach,
  • wspomaganie działań szkół i MDK poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu projektów i różnego rodzaju imprez,
  • pomoc w naborze uczestników i promocji działań  szkół i placówki wśród swoich rówieśników,
  • wspieranie dzieci i młodzieży poprzez udzielanie pomocy w razie, gdyby zaszła taka potrzeba,
  • indywidualny rozwój osobisty wychowanków poprzez umożliwienie zdobywania wiedzy z wielu dziedzin, kontaktowania z interesującymi ludźmi, udział w projektach międzynarodowych,
  • bliższe wzajemne poznanie się szkół i młodzieży, co służy lepszej współpracy,
  • zdobywanie umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i dbałości o wspólne dobro.

Spotkania Rady Młodzieży odbywają się wg harmonogramu oraz w  zależności od potrzeb. Inicjowane są z jednej strony przez opiekunów Rady Młodzieży, a z drugiej przez samą młodzież. Służą wymianie informacji, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, przygotowaniu projektów , konkursów i imprez.

Na spotkaniach Rada Młodzieży zbiera pomysły i tworzy plan działań, wybiera osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć. Zazwyczaj pomysłodawca zostaje koordynatorem organizacyjnym zaproponowanego przez siebie działania. 
Prace Rady Młodzieży  i prace poszczególnych odpowiedzialnych za projekty pomysłodawców wspierają radą i działaniem opiekunowie Rady Młodzieży.