Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Dla mieszkańca

Zdrowie

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) nakłada na powiat realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Czynią to również ustawy i dokumenty takie jak:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025,
  3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022
  4. Karta Ottawska Promocji Zdrowia (1986 r.)

Harmonogram działań związanych z promocją zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na 2021r. opiera się o zapisy powyższych źródeł. Jest to dokument, w którym rokrocznie ujęty jest plan działań, związanych z szeroko pojętą promocją zdrowia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. W ramach podejmowanych działań, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w tym głównie w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat, odbywają się różnego rodzaju akcje, happeningi, turnieje, zawody, konkursy, warsztaty, wyjazdy, i wiele innych. Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej przez cały rok współpracuje również z różnymi instytucjami, służbami czy organizacjami, których celem jest promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Część działań prowadzona jest także w Internecie. Wszystko to ma jeden nadrzędny cel, jakim jest podniesienie wiedzy i świadomości, związanej z pozytywnymi aspektami prowadzenia zdrowego trybu życia, wpajanie zdrowych nawyków, dbałość o profilaktykę i higienę psychiczną, celem podniesienia jakości i wydłużenia życia mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Aktualny Harmonogram działań związanych z promocją zdrowia w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na 2022 r. znajduje się w zakłądce, druki do pobrania, widocznej po lewej stronie.

Informacje związane z realizacją zadań przypisanych do Wydziału można znaleźć na stronach internetowych powiatu (czarnkowsko-trzcianecki.pl oraz tuodpoczniesz.pl oraz na FB powiatczarnkowsko-trzcianecki i tuodpoczniesz.pl).

 Kontakt:

Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

pokój nr 034

  • Anna Bielejewska-Bugajewska, tel. 660 753 324, e-mail: a.bb@pct.powiat.pl