Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Poradnik konsumenta – mamy dobry zasięg sieci czy jednak nie?

Usługi telekomunikacyjne stanowią integralną część współczesnego społeczeństwa, odgrywając kluczową rolę w codziennym życiu. Obejmują one szeroki zakres świadczeń, w tym usługi mobilne, internetowe oraz telewizyjne. Pomimo postępu technologicznego, użytkownicy często napotykają na różnorodne problemy, z których jednym z najczęstszych jest jakość sygnału w usługach mobilnych. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co zrobić, gdy jakość usług telekomunikacyjnych pozostawia wiele do życzenia? Co z reklamacją, gdy sygnał mobilny staje się problemem, a komunikacja staje się utrudniona? A jeśli zaczynamy zastanawiać się, czy nowo zainstalowany nadajnik telekomunikacyjny w mieście może wpływać na Nasze zdrowie? Pytania te dotyczą kluczowych aspektów doświadczanych przez konsumentów, a zrozumienie, jak reklamować usługi, do kogo się zwrócić po pomoc oraz jakie prawa przysługują konsumentowi, staje się niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie telekomunikacji. W niniejszym tekście postaram się rozwikłać te kwestie, ale najpierw chciałbym poruszyć temat, który pojawił się w mediach 18 października na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i dotyczy sieci 5G[1].

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił wyniki aukcji częstotliwości 5G, a to oznacza, że nasza komunikacyjna przyszłość właśnie zyskała nowy wymiar. Warto wyjaśnić, że 5G to piąta generacja technologii sieci komórkowych, która obiecuje znacznie szybsze transfery danych, niższe opóźnienia i większą pojemność sieci. To oznacza, że będziemy mogli korzystać z bardziej zaawansowanych usług, takich jak rozszerzona rzeczywistość (AR), telemedycyna, autonomiczne samochody i wiele innych innowacji. W wyniku aukcji częstotliwości 5G, czterech operatorów zdobyło bloki o szerokości 100 MHz w różnych zakresach częstotliwości. Co to oznacza dla Nas?

Wiele obiecujących zmian m.in. szybszy i bardziej stabilny Internet, co oznacza, że będziemy mogli przesyłać i pobierać dane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Większy zasięg, gdyż operatorzy będą musieli spełnić określone wymagania dotyczące pokrycia siecią 5G (przepustowość nie niższą niż 95 Mb/s, dla 99% gospodarstw domowych, 95% głównych dróg i szlaków kolejowych oraz 90% terytorium) co oznacza, że wiele obszarów, w których wcześniej miało się problemy z zasięgiem, może niebawem korzystać z szybkiego Internetu.

Czy możemy spodziewać się większej liczby nadajników? Raczej nie, ponieważ operatorzy skupią się głównie na modernizacji istniejących infrastruktur nadawczych. Szacuje się, że na poziomie krajowym pojawi się dodatkowo jedynie 2-3 tysiące nowych lokalizacji (czyli liczba dotychczasowych nadajników zwiększy się o kilka %), co stanowi zaledwie niewielki procentowy wzrost w porównaniu do obecnej liczby - taką informację przekazał mi rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak jest obecnie? Jednym z powszechnych problemów, z jakim spotykają się użytkownicy usług telekomunikacyjnych, jest niska jakość sygnału w usługach mobilnych. Niewątpliwie, słaby zasięg może znacząco wpływać na komfort korzystania z telefonu komórkowego czy innych urządzeń mobilnych. Zatem czy można bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli w miejscu zamieszkania czy też pracy najpierw był zasięg, a teraz go nie ma?

Otóż nie, brak zasięgu lub słaby zasięg sieci w sytuacji, w której poprzednio zasięg był dobry, nie są podstawą do rozwiązania umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych. Nagły zanik zasięgu lub jego osłabienie, oprócz czynników naturalnych, mogą być spowodowane prowadzonymi przez operatora pracami konserwacyjnymi nadajników, zmianami w ich konfiguracji lub ich wyłączeniem z sieci. Każda umowa o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych zawiera zastrzeżenie, że usługi świadczone są w ramach zasięgu sieci i jej możliwości technicznych. Oznacza to, że np. wyłączenie danego nadajnika nie jest równoznaczne z tym, że operator zaprzestał świadczenia usług na warunkach określonych w umowie. Brak zasięgu sieci w jednym miejscu nie jest równoznaczny z tym, że operator nie świadczy usług, gdyż sieć może być dostępna w innym miejscu. W umowach o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych operator nie zobowiązuje się do świadczenia usług w konkretnej lokalizacji, np. w miejscu zamieszkania lub pracy, warto o tym pamiętać.

Reklamacje w usługach telekomunikacyjnych to niestety powszechna rzeczywistość. Mogą wynikać z przerw w dostępie do Internetu, niskiej jakości połączenia czy opóźnień w transmisji danych. Warto jednak pamiętać, że jako konsumenci mamy prawa, a reklamacje są jednym ze sposobów, aby te prawa zrealizować.

Reklamację usługi telekomunikacyjnej możemy złożyć, gdy operator nie rozpocznie świadczenia usług w umówionym czasie, na przykład, zakładamy nową usługę internetową z obietnicą aktywacji w ciągu 7 dni, a po dwóch tygodniach nadal brak połączenia. To sytuacja, w której możemy złożyć reklamację z powodu niedotrzymania umownego terminu przez operatora. Kolejnym przykładem złożenia reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jak w przypadku oczekiwania na stabilne połączenie internetowe o prędkości 100 Mb/s, a faktyczna prędkość często spada poniżej 50 Mb/s. To jest sytuacja, w której jako klienci mamy prawo zgłosić reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Kolejnym przykładem złożenia reklamacji może być nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia za usługi telekomunikacyjne, co oznacza, że na fakturze pojawiają się opłaty, których nie rozumiemy, lub opłaty są znacznie wyższe niż uzgodnione w umowie. To jest sytuacja, w której mamy podstawy do złożenia reklamacji z powodu błędnych naliczeń z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Reklamację możemy złożyć w każdej jednostce operatora, w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej (jeżeli operator wskazał taką możliwość w umowie lub regulaminie). Natomiast operator ma obowiązek odpowiedzieć na naszą reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Jeśli nie dostaniemy odpowiedzi w terminie, nasza reklamacja zostaje uznana.

A co ze zdrowiem? Konsumenci czasami zastanawiają się, czy nowo zainstalowany nadajnik telekomunikacyjny może mieć wpływ na ich zdrowie, co wywołuje potrzebę zrozumienia potencjalnych skutków i obaw. Czy wiecie, ile nadajników mamy w okolicy? W Czarnkowie aż 9, w Trzciance 10. 
Dla porównania, w Pile ich liczba wynosi około 40[2]. Warto jednak podkreślić, że obecne dostępne dowody naukowe nie potwierdzają istnienia jednoznacznych negatywnych skutków na zdrowie związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych czy ekspozycją na fale elektromagnetyczne emitowane przez nadajniki sieci. Możemy zatem być spokojni.

Na zakończenie przypominam, że w razie wszelkich trudności z operatorem lub braku pewności w kwestii składania reklamacji, zawsze warto skorzystać z bezpłatnej pomocy u powiatowego rzecznika konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miłosz Niedźwiecki               

 

[1] https://www.uke.gov.pl/blog/aukcja-5g-rozstrzygnieta-operatorzy-rozbuduja-swoje-sieci,94.html
[2] http://beta.btsearch.pl/?fbclid=IwAR094Yv_sF-GOjM8CRWuQot98opy0XmbdoUILwm1ee0_qfqmcm4Skg_yRk0

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności