Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

UWAGA! W Nadleśnictwie Krucz zabiegi agrolotnicze, zakaz wstępu do lasu

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZWIĄZANYM Z TYM WPROWADZENIEM OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Krucz informuje, że w dniach od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r. na terenie Leśnictw: Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Smolary, Klempicz, między miejscowościami: Biała-Rzecin, Rzecin-Smolary-Klempicz, Hamrzysko-Smolary przeprowadzony zostanie zabieg ratowniczy związany z ograniczaniem populacji szkodliwych owadów drzewostanów sosnowych – barczatka sosnówka (Dendrolimus pini L.).

Zabieg odbędzie się przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolot) z zastosowaniem środka ochrony roślin FORAY 76B w dawce 2,5 l/ha.

Zabiegiem zostanie objęte łącznie 3 263 ha powierzchni Nadleśnictwa.

Na obszarach objętych planowanych zabiegiem w terminie od 06.04.2023 r. do 30.04.2023 r. wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu (Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust.3 pkt 3). Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie.

Celem ograniczania populacji szkodliwych owadów zdolnych do masowego (gradacyjnego) pojawu jest utrzymanie trwałości lasów.

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, § 7 (Dz. U. z 2013 r. poz. 625),
  2. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, art.26 ust. 3 pkt 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311, z 2023 r. poz. 412),
  3. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. 1998 nr 11 poz. 39).

Stanisław Zalewski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz

Krucz, 30.03.2023 r.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności