Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Budowa boiska i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance

Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, Znak Programu LEADER oraz Znak Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z napisem Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na dole pod znakami napis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania.

CEL OPERACJI:

Stworzenie dla mieszkańców Powiatu i turystów miejsca do spędzania wolnego czasu poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance do końca sierpnia 2018 roku.

OKRES REALIZACJI OPERACJI: do końca sierpnia 2018 roku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ OPERACJI:  645 854,48 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH - ZE ŚRODKÓW EFRROW:  254 520,00 PLN

PLANOWANE EFEKTY OPERACJI:

W ramach realizacji operacji zostanie zbudowane boisko wielofunkcyjne i siłownia zewnętrzna. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w m. Trzcianka przy Zespole Szkół Technicznych. Powstały obiekt sportowy ma pełnić funkcję edukacyjno-sportową zarówno dla młodzieży pobierającej naukę w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, jak i funkcję sportowo-rekreacyjną dla innych osób - mieszkańców Powiatu i turystów. Obiekt będzie posiadał charakter ogólnodostępny i bezpłatny. Całość obiektu zostanie podzielona na dwie części: część zachodnia – boisko wielofunkcyjne i część wschodnia – siłownia zewnętrzna. Boisko wielofunkcyjne będzie miało całkowite wymiary 42x22m. W jego skład wchodzić będą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x22m, boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m, kort tenisowy o wymiarach 23,77x10,97m .Siłownia zewnętrzna została zaprojektowana w sposób pozwalający ćwiczyć jednocześnie 12-stu osobom, w każdym wieku i o różnej sprawności ruchowej i sile. Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie: pylon, wyciskanie siedząc, wyciąg górny, wioślarz, wahadło, twister obrotowy, prasa nożna, podciąg nóg, orbitrek, drabinka uniwersalna, biegacz, rower.