Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Cyfrowy Powiat

  cyfrowy-baner_do_logotypów_UE_na_www 

 

Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – tryb konkursowy. 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 20.10.2022 – 20.10.2023

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 259 770,00 PLN 

CEL PROJEKTU: Główną koncepcją realizacji zadania jest usprawnienie świadczonychusług dla społeczeństwa, poprzez zakup nowego sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezwykle ważnych do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej. 

Kolejnym aspektem jest wdrożenie szkoleń pracowników oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym Czarnkowie.