Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce

Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz Wiedza Edukacja Rozwój, Flagi Rzeczypospolitej Polskiej złożonej z barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwy Rzeczpospolita Polska,  Znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest:

wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE:   994 369,58 PLN w tym:

  • Dom Pomocy Społecznej w Gębicach:   273 741,44 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzciance:  405 981,40 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu:    314 646,74 PLN

Termin realizacji: 01.08.2020 r. - 31.10.2020 r.

 

Znak Województwa Wielkopolskiego złożony z herbu Województwa Wielkopolskiego oraz nazwy Samorząd Województwa Wielkopolskiego, znak Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu złożonego z loga i skrótu ROPS oraz nazwy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu