Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w sprzęt medyczny

O PROJEKCIE:

Zadanie pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance w sprzęt medyczny” dofinansowane zostało środkami rezerwy ogólnej budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: od 09.10.2020r. do 31.12.2020r.
PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 318 000,00 zł
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 1 000 000,00 zł

 CEL ZADANIA:

Realizacja projektu  przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i części mieszkańców powiatów ościennych na świadczenia wysokich jakości usług medycznych, w tym zwiększenie dostępności do tych świadczeń oraz kompleksowości świadczeń. Jest to szczególne ważne ze względu na zjawisko zwiększającej się stale liczby leczonych pacjentów i długość pobytu chorego w placówce leczniczej.

PLANOWANE EFEKTY ZADANIA:

Zadanie obejmuje doposażenie oddziałów: położniczo – ginekologicznego wraz z blokiem porodowym, noworodkowego, intensywnej terapii oraz chirurgicznego wraz z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. Doposażenie służyć będzie również blokowi operacyjnemu dostosowanemu do ww. oddziałów oraz zakładowi diagnostyki obrazowej i oddziałowi medycyny ratunkowej. W ramach zadania zakupione zostaną:

  1. Stół operacyjny z wyposażeniem ortopedycznym (1 szt.)
  2. Diatermia chirurgiczna (1 szt.)
  3. Zestaw laparoskopowy z zestawem do artroskopii (1szt.)
  4. Respirator (2 szt.)
  5. Łóżko porodowe z materacem piankowym, system Stow And Go (2 szt.)
  6. Łóżko wielofunkcyjne z elementami wyposażenia i  materacem (4 szt.)
  7. Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, wyposażeniem i materacem (12 szt.)
  8. Sprzęt endoskopowy (1 szt.)
  9. Cyfrowy aparat RTG (1szt.)
  10. Defiblyrator z funkcją transmisji danych  (2 szt.)