Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Powiat

Herb, flaga i pieczęć

Opracowanie herbu, flagi i pieczęci (symboli powiatowych) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego odbywało się na przełomie lat 2002/2003 przy współpracy z Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. W 2002 r. ogłoszono konkurs na projekt herbu dla powiatu, w wyniku którego wyłoniono 30 prac. Zostały one poddane konsultacjom społecznym, aby mieszkańcy powiatu mogli wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych projektów. Prace konkursowe oraz opinia mieszkańców powiatu, stały się inspiracją do opracowania przez Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie projektu herbu, flagi i pieczęci dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Efektem tych działań, było podjęcie w 2003 r. przez Radę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwały, w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz ustalenia zasad ich używania.

Obecnie obowiązuje uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz ustalenia zasad ich używania, na podstawie której Herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego odwołuje się do tradycji i historii regionu. W polu prawym pół orła białego nawiązuje do historycznego herbu tej ziemi – orła wielkopolskiego, który występował zawsze bez przepaski na piersiach. Herb powiatu przedstawia jeden z jego licznych wariantów.

Chusta srebrna w polu czerwonym nawiązuje bezpośrednio do herbu Nałęcz, którego używa stolica powiatu. Jest to herb rodowy Czarnkowskich, założycieli miasta, a zarazem jego długoletnich właścicieli, którzy od nazwy miejscowości przybrali swoje nazwisko.

W polu dolnym srebrnym wół (ciołek) czerwony odwołuje się bezpośrednio do herbu Trzcianki, drugiego miasta powiatu, która uzyskała prawa miejskie w 1731 r. Właścicielem tych ziem był wówczas Stanisław August, ojciec króla Stanisława Augusta. Dlatego też godłem Trzcianki jest Ciołek – herb rodziny Poniatowskich. Obowiązujący herb powiatu posiada trójpolowy podział tarczy, który należy do klasycznych rozwiązań w heraldyce europejskiej oraz funkcjonuje również w Polsce.

Herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawia:

na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym orzeł biały dwudzielny w słup, w polu lewym dwudzielnym w pas, w polu górnym czerwonym chusta srebrna w krąg, związana u dołu, w polu dolnym srebrnym wół (ciołek) czerwony.

Opis herbu: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym orzeł biały dwudzielny w słup, w polu lewym dwudzielnym w pas, w polu górnym czerwonym chusta srebrna w krąg, związana u dołu, w polu dolnym srebrnym wół (ciołek) czerwony.

Flaga Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawia:

na płacie prostokątnym, składającym się z dwóch pasów pionowych jednakowej szerokości - żółtego i czerwonego, herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8

Flaga powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: na płacie prostokątnym, składającym się z dwóch pasów pionowych jednakowej szerokości - żółtego i czerwonego, herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8

  

Pieczęć Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawia:

w okrągłym polu pieczęci herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w otoku napis Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Pieczęć Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawia: w okrągłym polu pieczęci herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w otoku napis Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

 

 

Pliki do pobrania:

Flaga Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Format: jpg, 55.92 kB
Herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Format: jpg, 164.97 kB
Herb Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Format: pdf, 1.06 MB
Czcionka
Format: zip, 137.59 kB
Herb z nazwą powiatu. Kolor czcionki czarny
Format: zip, 31.56 MB
Herb z nazwą powiatu. Kolor czcionki szary
Format: zip, 1.1 MB
Herb z nazwą powiatu. Wersja monochromatyczna
Format: zip, 22.44 MB
Herb z nazwą powiatu. Wersja jednokolorowa
Format: zip, 22.46 MB