Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Powiatu

 
 Lp. Zagadnienie  Termin  Odpowiedzialny   Uwagi
 1.  Ogłoszenie terminu wyborów przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego  22.03.2022  

 zamieścić:  tablica informacyjna szkoły, strona, fb, Powiat

- strona i tab. inform.

 2.  Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej (min 3 uczniów)   25.03.2022-30.03.2022

 Dyrektor Szkoły

+ szkolny opiekun

 Przesłać do Powiatowego Opiekuna Rady do  31.03.2022 pani Marzeny Felsman

- dyrektora MDK w Trzciance, email: marzenafelsmann@o2.pl 

 3.  Zgłaszanie kandydatów na radnych  31.03.2022 - 14.04.2022  Przyjmuje Szkolna Komisji Wyborcza wraz z opiekunem

 Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń

i stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie

 4.  Zamknięcie listy kandydatów na 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów  tj. 14.04.2022

 Szkolna Komisji

i opiekun szkolny

 Przesłać do Powiatowego Opiekuna Rady do  15.04.2022 - do godz. 10.00

o liczbie zgłoszonych kandydatów i ich danych niezbędnych do przygotowania ogłoszenia w powiecie.

 5.  Sporządzenie listy kandydatów i podanie do publicznej wiadomości  15.04.2022r.

 Szkolna Komisji

i opiekun szkolny

 Informacja umieszczona na tablicy ogłoszeń
i stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
 6.  Przygotowanie kart do  głosowania, druku protokołu   do 20.04.2022

 Dyrektor Szkoły

+ szkolny opiekun

 karta z pieczęcią szkoły, 
 7.  WYBORY  21.04.2022R.

 Szkolna Komisji

i opiekun szkolny

 Szkolna komisji przeprowadza procedurę wyborczą określoną w statucie
 7a.  Głosowanie  od godz. 9.00 do 15.00   Szkolna Komisja  urna, spis wyborców (wykaz uczniów szkoły), lista kandydatów, instrukcja do głosowania, nieskrępowane miejsce do głosowania
 8.  Protokół z wyborów oraz ogłoszenie wyników  niezwłocznie po podliczeniu głosów, 
przekazanie do powiatu w ciągu 3 dni od wyborów
 Szkolna Komisja  Szkolna komisji sporządza protokół z któego wynika ile głosów poparcia uzyskli poszczególni kandydaci, kopię wywiesza na drzwiach  a oryginał wraz z kartami do głosowania przekazuje do powiatu
 9.  Ogłoszenie wyników wyborów
niezwłocznie
 Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki