Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Doradztwo i szkolenia

Mobilny punkt w Czarnkowie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile działający przy WARP zaprasza na bezpłatne konsultacje, które dotyczą m.in. diagnozy potrzeb klienta, informowania o warunkach, kryteriach i procedurach przyznawania dotacji, pomocy w znalezieniu odpowiedniego projektu, konsultacji na etapie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów.

 W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju (COVID-19), pracownicy Punktów Informacyjnych udzielają informacji telefonicznie oraz elektronicznie.

Tel.: 616506233 lub 616506235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl.

Plakat przedstawia ścieżkę pozyskania dotacji, U góry znak Funduszy Europejskich i napis Punkt Informacyjny Fundusze Europejskie. Obok tytuł Interesuje Cię wsparcie z Funduszy Europejskich?. Pod tytułem infografika z danymi teleadresowymi: Zadzwoń 616506233 lub 616506235, napisz do nas infoUE-pila@warp.org.pl. Uwaga: W trosce o Państwa zdrowie, konsultacje prowadzone się wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Na dole od lewej Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie. Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita Polska”. Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020