Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Nowe kwalifikacje Twoją szansą

Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz Program Regionalny. Znak Województwa Wielkopolskiego złożony z herbu Województwa Wielkopolskiego oraz nazwy Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe kwalifikacje Twoją szansą

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0016/15

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-06-2016r. do 31-08-2018r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 949 730,05 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 854 757,04 PLN

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia do 31.08.2018r. 86 (70 chłopców i 16 dziewczyn) uczniów ZSP w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Krzyżu Wlkp. poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów
 3. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla młodzieży
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli – studia podyplomowe
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli – sieci współpracy
 6. Współpraca szkół z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w ramach SSE- staże/praktyki

 Planowane rezultaty projektu:

 1. Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych - na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie.
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w zajęciach metodą projektu co pozwoli na wzrost umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów, spowoduje wzrost wiary we własne siły i rozwinie podstawowe umiejętności społeczne.
 4. Uczniowie wezmą udział w doradztwie edukacyjno- zawodowym co pozwoli im na wybranie dalszego kształcenia oraz opracowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej.
 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez utworzenie sieci współpracy
 6. Podniesienie kompetencji 7 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w studiach podyplomowych (studia z doradztwa zawodowego i z trenera andragogiki i z mechatroniki)
 7. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobytego doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji 86 uczniów poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych dla uczniów szkół