Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Stypendia

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2020/2021 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją (wymienioną w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego) można składać w nieprzekraczalnych terminach:

  1. Do 25 września 2020 r. – w szkołach (u pedagoga szkolnego), w których kontynuują naukę – uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
  2. Do 25 września 2020 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie,
    ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat czarnkowsko-trzcianecki, którzy kontynuują naukę poza jego terenem,
  3. Do 20 października 2020 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – słuchacze/studenci.

Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji
i Nauki – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki  – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.