Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

EFRR_EDM 
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 93 882 351.00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 79 799 998.34 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (Systemu Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

UCZESTNICY PROJEKTU: 

Uczestnikami projektu są podmioty lecznicze - szpitale powiatowe, wojewódzkie, miejskie - z terenu województwa wielkopolskiego.

ZAKŁADANE REZULTATY ORAZ KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROJEKTU:

  • w wyniku realizacji projektu wszystkie podmioty lecznicze dysponować będą infrastrukturą techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie
  • i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych, przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również dokumenty zawierające meta dane takie jak obrazy, filmy, instrukcje, inne dokumenty związane z działalnością leczniczą),
  • projekt przyczyni się od wyrównania szans wszystkich jego uczestników we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, związanych  z EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych przekraczających swoim zakresem EDM,
  • projekt zapewni standaryzację wyposażania podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji jego celów.

 

Strona projektu: http://szpitalewielkopolski.pl/projekty-elektroniczna-dokumentacja-medyczna/