Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Projekty w realizacji

Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem dla ZZOZ w Czarnkowie

Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem dla ZZOZ
w Czarnkowie

 

O projekcie:

Zadanie pn. Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie dofinansowane zostało środkami rezerwy ogólnej budżetu państwa, w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA: od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r..

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 550 00,00 zł.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 440 000,00 zł.

CEL ZADANIA:

Celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

PLANOWANE EFEKTY ZADANIA:

W ramach realizacji inwestycji zakupiona zostanie karetka typu S wraz z wymaganym wyposażeniem określonym w art. 36 ust. 2 o Państwowym Ratownictwie Medycznym na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego ZZOZ w Czarnkowie. W ramach realizacji zadania zakupione zostanie również dodatkowe wyposażenie karetki, tj. urządzenie do kompensacji klatki piersiowej i videolaryngoskop.