Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powróć do: Doradztwo i szkolenia

Doradztwo

Informacje na temat dotacji 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

Godziny pracy punktu pon. 9.00-20.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 7.00-15.00

Telefony do konsultantów 61 650 62 33, 61 650 62 35


Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

 
Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań
Kontakt ogólny: doradztwo@wfosgw.poznan.pl
 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki  
Łukasz Dranikowski  - Tel. (61) 845-62-87

Do zadań Doradców Energetycznych należy:

 • doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE;
 • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych źródłach finansowania;
 • doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych.

Kto może się do nas zgłosić?

 • duże przedsiębiorstwa,
 • MŚP,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • miasta,
 • gminy,
 • państwowe jednostki budżetowe  np.: urzędy statystyczne, prokuratury, sądy, więzienia,  szkoły,  internaty, leśnictwo, straż pożarna itp.,
 • szkoły wyższe,
 • organy władzy publicznej (np. ministerstwa),
 • osoby indywidualne,
 • inni odbiorcy.