Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Ogłoszenie o naborze wniosków na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych wg niżej dostępnych form:

I. środki Funduszu Pracy:

 • staż – 15 osób
 • prace interwencyjne – 17 osób
 • bony zatrudnieniowe – 3 osoby
 • studia podyplomowe – 3 osoby
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 5 osób

II. środki Europejskiego Funduszu Społecznego:

projekt POWER skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia:

 • prace interwencyjne – 3 osoby
 • bony szkoleniowe – 7 osób
 • bony na zasiedlenie – 4 osoby
 • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – 18 osób
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2 osoby;

projekt WRPOskierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia:

 • staż – 8 osób
 • prace interwencyjne – 14 osób
 • szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – 4 osoby
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 15 osób.

Urząd dysponuje również środkami PFRON dla osób niepełnosprawnych na poniższe formy:

 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • szkolenia – dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Uwaga!!!

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski mogą składać osoby, które zostały wstępnie zakwalifikowane do otrzymania wsparcia przez doradcę klienta, biorąc pod uwagę m.in.:

 • utratę pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • brak ofert pracy na rynku pracy,
 • okres poszukiwania pracy,
 • wykształcenie i doświadczenie tożsame z planowaną działalnością,
 • stopień przygotowania do rozpoczęcia działalności,
 • predyspozycje społeczne i zawodowe niezbędne w planowanej działalności,
 • brak wcześniej odmowy: podjęcia odpowiedniej oferowanej pracy, udziału w stażu, szkoleniu i innych formach oferowanych przez urząd pracy,

Wnioski podlegają ocenie przez wewnętrzny zespół pracowników wg kryteriów określonych w regulaminie udzielania dotacji.

Wszystkie formy wsparcia stanowią fakultatywną formę pomocy.

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych muszą wynikać z Indywidualnego Planu Działania realizowanego wspólnie przez pracownika urzędu pracy – doradcę klienta i osobę bezrobotną.

Urząd Pracy zwraca się z prośbą do pracodawców o składanie wniosków na poszczególne formy aktywizacji, a osoby bezrobotne do skorzystania z możliwości podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz uzyskania zatrudnienia.

Zapraszany do kontaktu również osoby poszukujące pracy lub zainteresowane zmianą pracy, a nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne – w celu ustalenia formy pomocy.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, Filii w Trzciance oraz Filii w Wieleniu.

Definicje form wsparcia dostępne są na stronie urzędu: www. czarnkow.praca.gov.pl w zakładce:

 • formy wsparcia oraz
 • podnoszenie kwalifikacji

Druki wniosków i innych niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu: http://czarnkow.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibach urzędu w Czarnkowie, Trzciance i Wieleniu.

Termin składania wniosków – do 26 sierpnia br.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Czarnków, dnia 09-08-2022

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności