Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Święto Policji

W środę, 19 lipca br. w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Policjantom zostały wręczone odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości oprócz mundurowych, wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy.

Tegoroczne powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 08.45 przed budynkiem komendy, gdzie mł. insp. Mikołaj Szydzik Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Jakubem Namerłą złożyli kwiaty pod Pomnikiem ku czci policjantów z terenu powiatu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju, zamordowanych w ZSRR w 1940 roku.

Następnie o godzinie 10.00 w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczęła się uroczysta akademia, w której udział wzięli policjantki, policjanci, pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli parlamentarzyści: Pan Grzegorz Piechowiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Pani Maria Małgorzata Janyska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marcin Porzucek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Marlena Zielińska – asystentka Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marty Kubiak, przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim Feliksem Łaszczem, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak, komendanci jednostek ościennych, przedstawiciele związków zawodowych, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, straży pożarnej, nadleśnictw, instytucji i podmiotów gospodarczych wspierających działania Policji na rzecz bezpieczeństwa, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy szpitali, emerytowani komendanci i ich zastępcy oraz emerytowani policjanci. Nie zabrakło również ks. proboszcza Macieja Grzesia kapelana czarnkowskich policjantów.

Po powitaniu zaproszonych gości szef czarnkowskich mundurowych mł. insp. Mikołaj Szydzik w swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, podkreślając jednocześnie ich zaangażowanie i poświęcenie. Pogratulował wszystkim otrzymanych odznaczeń i awansów. Rodzinom funkcjonariuszy i ich najbliższym podziękował za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie w codziennej służbie pełnionej na rzecz mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Mł. insp. Mikołaj Szydzik słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów, instytucji oraz zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży za przychylny stosunek do policyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Następnie przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne oraz odznaczeń związkowych.

Na stopień młodszego inspektora Policji mianowany został podinspektor Mikołaj Szydzik Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie, który swoją nominację odebrał w dniu 14 lipca br. w Poznaniu podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Natomiast Decyzją Nr 16/P/2023 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2023 roku o nadaniu odznaki – srebrną odznaką ,,Zasłużony Policjant” odznaczony został aspirant sztabowy Krzysztof Ciesielski. Odznaka zostanie wręczona w późniejszym terminie przez nadinspektora Piotra Mąkę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Przedterminowo na stopień aspiranta Policji mianowana została młodszy aspirant Małgorzata Gniołka.

Na stopień nadkomisarza Policji mianowana została komisarz Krzysztofa Lewandowska.

Na stopień komisarza Policji mianowany został podkomisarz Mariusz Pańkow.

Na stopień aspiranta sztabowego Policji, mianowani zostali:

- st. asp. Marcin Czechowicz

- st. asp. Bartosz Hammerling

- st. asp. Leszek Krzyśko

- st. asp. Lucyna Pawlaczyk

Na stopień starszego aspiranta Policji, mianowani zostali:

- asp. Marcin Gapski

- asp. Piotr Kolassa

- asp. Tomasz Nowacki

- asp. Sylwia Pertek

- asp. Ewelina Waśko

Na stopień aspiranta Policji, mianowani zostali:

- mł. asp. Ilona Kołodeńska

- mł. asp. Marek Orłowski

- mł. asp. Tomasz Sikora

- mł. asp. Natalia Stróżyńska

- mł. asp. Angelika Tromska

- mł. asp. Michał Woźnicki

Na stopień sierżanta sztabowego Policji, mianowani zostali:

- st. sierż. Krystian Jahns

- st. sierż. Agnieszka Kawczyńska

- st. sierż. Joanna Madaj

- st. sierż. Bartosz Nowak

- st. sierż. Tomasz Podolski

- st. sierż. Michał Szkudlarz

- st. sierż. Norbert Szmuga

- st. sierż. Emilia Wilk

Na stopień starszego sierżanta Policji, mianowani zostali:

- sierż. Jakub Knap

- sierż. Jakub Schwerkolt

- sierż. Miłosz Stasiak

- sierż. Dawid Wojtysiak

Na stopień sierżanta Policji, mianowani zostali:

- st. post.  Roland Kończak

- st. post. Patryk Nowak

Na stopień starszego posterunkowego, mianowani zostali:

- post. Dawid Biłas

- post. Mateusz Felski

- post. Jakub Wilk

- post. Dawid Winter

W piątek 14 lipca br. podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu Medal 30-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wręczony został aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Rybarczykowi pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Medalem 30-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni zostali:

- mł. insp. Mikołaj Szydzik Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie

- Pan Feliks Łaszcz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Srebrnym Medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego odznaczeni zostali:

- nadkom. Krzysztofa Lewandowska – dyżurna Zespołu Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

- asp. sztab. Leszek Krzyśko – Komendant Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.

Brązowym Medalem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego odznaczeni zostali:

- st. sierż. Maciej Lejman – referent Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Drawsku

- mł. asp. Paweł Gapski – dzielnicowy Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.

- mł. asp. Bartosz Aktanarowicz – dzielnicowy Komisariatu Policji w Trzciance

- Pani Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia

- Pan Andrzej Tadla – Burmistrz Czarnkowa

- Pan Marcin Filoda – Wójt Gminy Lubasz

- Pan Damian Szcześniak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia

- Pan Stanisław Zalewski –  Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz

- Pan Radosław Gostołek –  Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka

Następnie głos zabrali zaproszeni parlamentarzyści, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, burmistrzowie i wójtowie, którzy podziękowali policjantom za zaangażowanie w realizację zadań służbowych, pogratulowali otrzymanych awansów i odznaczeń oraz złożyli życzenia. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski przekazał wyrazy uznania dla pracy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych naszej jednostki oraz podziękował samorządowcom i osobom, które wspierają nasze działania na co dzień. Na koniec głos zabrał asp. sztab. Krzysztof Rybarczyk pełniący obowiązki Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, który również przyłączył się do życzeń i podziękowań dla funkcjonariuszy za codzienną służbę.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na Nasze Święto i zaszczycenie  swoją obecnością, natomiast awansowanym gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz kolejnych awansów.

Serdeczne podziękowania składamy pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie oraz Nadleśnictwa Sarbia za promocję naszego regionu podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

Po części oficjalnej delegacja z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie udała się na cmentarz komunalny i parafialny, aby złożyć hołd zmarłemu pracownikowi naszej komendy śp. Mirosławowi Gibasowi oraz śp. asp. sztab. w st. spocz. Dariuszowi Naplocha Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Czarnkowie. W imieniu policjantów i pracowników cywilnych wiązanki kwiatów złożył Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie mł. insp. Mikołaj Szydzik.

Karolina Górzna-Kustra

Galeria zdjęć

Pomieszczenie; mężczyzna w odświętnym mundurze stoi przy mównicy i czyta przygotowany wcześniej tekst; z tyłu widoczny baner policji. Pomieszczenie; na pierwszym planie mężczyzna w garniturze stojący przy mównicy; dalej osoby z kwiatami; w tle napis Święto Policji. Pomieszczenie; na pierwszym planie trzech mężczyzn stojących na baczność w odświętnych mundurach; w oddali stojący na baczność zaproszeni goście. Pomieszczenie; na pierwszym planie trzech mężczyzn w mundurach; jeden z nich trzyma sztandar Policji.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności