Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Darowizny i składki członkowskie

DAROWIZNA:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Nazwa wpłaty: „Darowizna na funkcjonowanie PSZS w Czarnkowie w roku ….”
Na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Nr rachunku: 30 8951 0009 0005 5967 2000 0020