Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała

flaga i godło Rzeczypospolitej PolskiejDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała

Wartość dofinansowania:  35 299,29 zł

Całkowita wartość zadania:  44 124,12 zł

Data podpisania umowy:  13 października 2023r.

Opis zadania:

Po stronie. lewej zostanie wykonana przebudowa istniejącego chodnika (przełożenie kostki) aby uzyskać rampę krawężnikową. Rampa wykonana zostanie na długości 1,25 m, pochylenie rampy 8%. Po prawej str. zostanie rozebrany istniejący chodnik prowadzący od ogrodzenia terenu szkoły do jezdni - przejścia dla pieszych i wybudowany nowy chodnik o szerokości 4,00 m i długości 6,40 m. Na nowym chodniku ułożona zostanie płytka fakturowa ostrzegawcza oraz wykonana zostanie rampa krawężnikowa (o pochyleniu 8%  i długości 1,25 m) celem zapewnienia dostępności przejścia osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast na istniejącym przejściu dla pieszych wykonany zostanie system fakturowych oznaczeń nawierzchni celem zwiększenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni.  Wykonane zostanie także prawidłowe, dedykowane oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania ze źródłem światła typu LED - zgodnie z wytycznymi WR-D-41