Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko

 

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko

Wartość dofinansowania:  10 000 0000 zł

Całkowita wartość zadania: 12 450 611,00 zł.

Promesa dofinansowania inwestycji: 28.04.2023r.

Opis zadania:

Zadanie zakłada rozbudowę dróg powiatowych nr 1343P, 1353P i 1846P na odcinku Młynkowo - Tarnówko.

Zakres obejmuje:

  • rozbudowę drogi powiatowej 1846P w miejscowości Tarnówko na długości ok 522,6m
  • rozbudowę dróg powiatowych 1353P oraz 1343P od skrzyżowania z drogą powiatową 1846P
  • w m. Tarnówko do m. Młynkowo na długości ok. 3969,6m;
  • rozbudowę fragmentu drogi powiatowej 1353P w miejscowości Młynkowo na długości ok. 29,7m.

Rozbudowa obejmuje m.in poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę lub przebudowę istniejących chodników i zjazdów, budowę i przebudowę dwóch zatok autobusowych, budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami. Ponadto zaprojektowano kanalizację deszczową w miejscowościach Młynkowo i Tarnówko, oświetlenie przy przejściach dla pieszych oraz zainstalowano rury osłonowe na kablach teletechnicznych.