Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Senior na zakupach!

Starsze osoby często są zapraszane na bezpłatne badania, pokazy naczyń, materacy, sprzętu paramedycznego lub też na warsztaty kulinarne, czy proszone o zgłoszenie się po odbiór wylosowanej nagrody lub bonu. Okazuje się, że w rzeczywistości są to spotkania sprzedażowe różnych produktów i to w cenach wielokrotnie przekraczających ich rynkową wartość. Nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystując niewiedzę starszych osób, nie informują zwykle w takich sytuacjach o prawie konsumenta od odstąpienia od zawartej umowy i nie przekazują formularza koniecznego do zwrotu towaru.

Sprzedawcy bardzo często wykorzystują różne techniki manipulacji. Starsi często słyszą słowa: tylko dziś szczególna promocja, nasz produkt kupiło już wiele osób, to naprawdę dobry produkt, gdyż został opracowany przez instytut naukowy. To tylko niektóre z możliwych technik wywierania wpływu na osoby starsze. Za sprawą tych sztuczek dajemy się nakłonić do zakupu i często później się okazuje, że produkt jest niepotrzebny, cena była stanowczo za wysoka (ta sama rzecz w innym sklepie jest dużo tańsza, a po przeliczeniu kosztów kredytu może okazać się, że tak naprawdę na jej zakup nas nie stać), decyzja o zakupie była nieprzemyślana.

Aby nie dać się zmanipulować przedstawiamy kilka rad. Przede wszystkim podejmuj ostateczną decyzję po sprawdzeniu towaru i porównaniu cen, np. w Internecie lub w sklepie. Jeżeli towar jest dostępny dziś, będzie dostępny także jutro. Zawsze możesz poprosić o wizytówkę sprzedawcy, żeby móc zamówić towar, jeśli sprawę przemyślisz i się zdecydujesz. Ustal czy cel spotkania (np. wykładu, prezentacji, badania) obejmuje też sprzedaż towarów lub usług. Można o to zapytać osobę telefonującą z zaproszeniem, albo skontaktować się z instytucją kierującą zaproszenie pisemne. Uważaj na „darmowe” prezenty, np. darmowa wycieczka może być połączona z kilkugodzinną sprzedażą kosztownych produktów, a prezent najczęściej jest pretekstem do spowodowania u Ciebie chęci zakupu innej rzeczy. Nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu. Daj sobie więcej czasu na zastanowienie i skonsultuj się z rodziną lub kimś bliskim. Presja czasu to zwykle zły doradca. Nie zaciągaj kredytu, jeśli nie stać Cię na prezentowany towar. To może być początek problemów finansowych.

Pamiętaj także, że umowa zawarta na odległość to jej zawarcie z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron. W tym celu mogą być wykorzystane różne środki porozumiewania się na odległość, np. telefon lub mail. Stroną sprzedającą może być tylko przedsiębiorca, a aby doszło do zawarcia umowy konsument musi wyrazić na to zgodę. Nie wystarczy zatem samo wysłanie formularza zamówienia. Jeśli konsultant tak przeprowadził rozmowę, że przedstawił istotne elementy umowy i uzyskał od rozmówcy potwierdzenie, że warunki te akceptuje umowa zostaje zawarta. Jeśli jednak rozmówca poinformował konsultanta, że oczekuje przesłania warunków umowy na piśmie i zastrzegł, że decyzję podejmie później – po zapoznaniu się z umową pisemną, nie ma mowy o zawarciu umowy przez telefon.

Od każdej umowy zawartej na odległość możesz odstąpić. Masz na to 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta (miejscowość, w której zwykle przebywa i gdzie realizuje swoje zwykłe czynności w życiu codziennym), albo podczas wycieczki. Jednak gdy umowa zostanie podpisana podczas umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta lub przez Internet, będziesz mieć tylko 14 dni na odstąpienie od jej warunków.

Zanim podpiszesz umowę o kredyt zastanów się, czy na pewno musisz i chcesz z niego korzystać. Nie podpisuj umowy kredytowej od razu, najpierw przeczytaj uważnie warunki umowy. Patrz nie tylko na wysokość miesięcznej raty, ale także na okres spłaty kredytu, termin spłaty raty i dodatkowe opłaty. Nie podpisuj umowy, jeżeli nie otrzymasz jej egzemplarza (choćby kopii). Pamiętaj, że od umowy kredytu możesz odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Zrezygnowanie z kredytu nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży – możesz zapłacić gotówką.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową jako konsument możesz złożyć pismo reklamacyjne pod adresem sprzedawcy (dane znajdziesz m.in. na paragonie). Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. W piśmie reklamacyjnym możesz określić swoje żądania wobec sprzedawcy: naprawa lub wymiana, zwrot całości bądź części wpłaconych środków, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. To od Ciebie zależy, co będziesz chciał uzyskać składając reklamację.

W sytuacji pytań, wątpliwości lub problemów zawsze masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Rzecznika Praw Konsumentów, który jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie we wtorki i środy oraz w Delegaturze Wydziałów w Trzciance w poniedziałki, czwartki i piątki. Możesz też zadzwonić na Infolinię Konsumencką: 801 440 220 lub 22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00, lub uzyskać bezpłatną poradę prawnika, którą znajdziesz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej także w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Więcej informacji o prawach konsumenta znajdziesz na:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Stowarzyszenie Sursum Corda

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności