Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie

Obraz przedstawia tablicę informacyjną zawierającą: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;  informację o finansowaniu z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;  Wartość dofinansowania: 1 764 323,00 zł Całkowita wartość zadania: 7 500 000,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie”

Wartość dofinansowania: 1 764 323,00

Opis zadania: Przedmiotem  zadania jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano następujące zakresy/etapy prac:

Etap I:

  1. Rozbiórka istniejącego budynku sali gimnastycznej
  2. Budowa nowego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem

Etap II:

  1. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu

Etap III:

  1. Termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego
  2. Przebudowa i remont istniejącego budynku dydaktycznego
  3. Wykonanie zagospodarowania terenu

Etap III

  1. Termomodernizacja i remont przyległego do sali gimnastycznej budynku dydaktycznego oraz wykonanie zagospodarowania terenu w jego obrębie.