Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Obiekt Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Trzciance - wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Trzciance – wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji przeciwwodnej”

Wartość dofinansowania: 75 000,00

Opis zadania: Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków w czasie pełnienia służby. Realizacja inwestycji przyczyni się do zapewnienia dogodnych warunków do pracy strażaków w czasie pełnienia służby poprzez:

  • wykonanie odwodnienia liniowego o długości 50 mb. oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej o powierzchni 120 m2 w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Trzciance