Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Obiekty Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Trzciance i w Czarnkowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie - zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Obiekty Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Trzciance i w Czarnkowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie - zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych”

Wartość dofinansowania: 325 000,00

Opis zadania: Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy strażaków w czasie pełnienia służby. Realizacja inwestycji przyczyni się do zapewnienia dogodnych warunków do pracy strażaków w czasie pełnienia służby poprzez:

  • uzyskanie 2000 m3 powierzchni klimatyzowanej 2 budynków: KP PSP w Czarnkowie (w tym JRG PSP w Czarnkowie) oraz JRG PSP w Trzciance