Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem

  Barwy Rzeczypospolitej Polskiej: flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej;
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem”

Wartość dofinansowania: 1 085 825,08 zł

Całkowita wartość zadania: 1 357 281,35 zł, w tym wkład własny Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 271 456,27 zł

Data podpisania umowy: 25 kwietnia 2023r. 

Opis zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuję przebudowę drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem poprzez m.in.:

  • roboty przygotowawcze obejmujące częściową rozbiórkę istniejących elementów ulicy i nawierzchni w niezbędnym zakresie,
  • przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
  • budowa chodnika po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
  • przebudowa zjazdów o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
  • utwardzenie pobocza gruntowego warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
  • wykonanie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży betonowych,
  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
  • wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementów BRD.