Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk

Wartość dofinansowania:  2 388 599,70 zł

Całkowita wartość zadania: 4 186 306,89 zł

Promesa dofinansowania inwestycji: 12.09.2022r.

Opis zadania:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Miała, w km 5+664,00 drogi powiatowej nr 1337P we wsi Mężyk. W ramach przebudowy została wykonana rozbiórka istniejącego mostu z przyległymi murami oporowymi oraz rozbiórka ruin po małej elektrowni wodnej. Zbudowany zostały nowy fundament obiektu. Zaprojektowano ustrój nośny ramowy konstrukcji z prefabrykatów typu skrzynkowego zespolony z płytą żelbetową, żelbetowe ścianki czołowe i skrzydła. W ramach przebudowy mostu została odtworzona nawierzchnia drogowa. Zamontowane zostały bariery drogowe i balustrada ochronna na ściankach czołowych wlotu i wylotu obiektu. Obiekt został wyposażony w schody dla obsługi na skarpie.