Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo – Jędrzejewo

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo – Jędrzejewo”

Wartość dofinansowania:  1 442 405,47 zł

Całkowita wartość zadania: 1 803 006,84 zł, w tym wkład własny Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 360 601,37 zł

Data podpisania umowy: 14.09.2023r.

Opis zadania:

Remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo - Jędrzejewo o długości 2 227 m obejmie swoim zakresem wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez:

  • ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m,
  • obustronne umocnienie poboczy warstwą kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m każde,
  • wykonanie remontu i regulacji wysokościowej zjazdów zwykłych o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
  • regulację wysokościową istniejących zjazdów zwykłych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz profilowanie skarp w obrębie korpusu drogowego.