Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków I etap

Wartość dofinansowania:  8 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 8 800 000,00 zł

Promesa dofinansowania inwestycji:

Opis zadania:

Planowana rozbudowa drogi powiatowej 1209P ul. Gdańska w Czarnkowie w pierwszym etapie planowana jest na długości około 650 m. Swój początek będzie miała w centrum miasta (Plac Karskiego) do połączenia z węzłem drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 stanowiącej obwodnicę miasta Czarnkowa.

Zakres prac planowany w ramach rozbudowy:

 • częściowa rozbiórkę istniejących elementów dróg oraz nawierzchni drogowych w niezbędnym zakresie,
 • rozbudowę jezdni o długości około 650 mb o nawierzchni bitumicznej,
 • rozbudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami,
 • budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z betonowej kostki brukowej,
 • budowę chodników na całej długości o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • budowę drogi pieszo-rowerowej na całej długości o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • budowę zatok postojowych,
 • wykonanie krawężników betonowych, oporników oraz obrzeży betonowych,
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (sieć elektroenergetyczna),
 • wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementów BRD.