Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance

Wartość dofinansowania:  5 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 6 639 400,00 zł

Promesa dofinansowania inwestycji: 2.05.2023r.

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje termomodernizację trzech obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół w Trzciance tj.: budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz internatu.

W ramach prac planuje się:

budynek główny szkoły:

 • docieplenie stropodachu wełną min. ok. 740 m2,
 • usunięcie ok. 500 m2 starego poszycia drewnianego stropu,
 • położenie nowych desek oraz wymiana uszkodzonych belek więźby dachowej,
 • pokrycie papą wraz z dociepleniem ponad 500 m2 dachów płaskich wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową,
 • remont elewacji zewnętrznej.

sala gimnastyczna:

 • wymiana ok. 1300 m2 dachu z dachówki karpiówki,
 • oczyszczenie i docieplenie wełną ponad 500 m2 stropodachu.

internat:

 • wymiana ok. 720 m2 dachu z dachówki karpiówki wraz z orynnowaniem i inst. odgromową,
 • oczyszczenie i docieplenie wełną ponad 560 m2 stropodachu,
 • wymiana drewnianej stolarki okiennej ok. 60 szt. i drzwiowej – ok. 35 szt.,
 • remont elewacji zewnętrznej.

Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenów szkoły po niefunkcjonującym i zniszczonym boisku asfaltowym. Planuje się usunąć zniszczony asfalt wraz z podbudową oraz rekultywacją tego terenu, teren obejmuje ok. 1000 m2.