Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Zakup łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym, materacem, szafkami przyłóżkowymi dla SP im. Jana Pawła II w Trzciance

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Zakup łóżek wielofunkcyjnych z napędem elektrycznym, materacem, szafkami przyłóżkowymi  dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”

Wartość dofinansowania: 160 000,00

Opis zadania: Celem inwestycji jest poprawa świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance poprzez zakup  łóżek wielofunkcyjnych w ilości 20 szt. Zadanie ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.