Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Zakup sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej dla ZZOZ w Czarnkowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”

Wartość dofinansowania: 160 000,00

Opis zadania: Celem inwestycji jest poprawa dostępności do badania ultrasonograficznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Czarnkowie poprzez zakup sprzętu do diagnostyki ultrasonograficznej o 1 szt. Zadanie ma na celu właściwe zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.