Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 04 marca 2024
Imieniny: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz
pochmurno
7°C

Rynek pracy w latach 2020-2022

Okres ostatnich trzech lat to czas pandemii i wojny na Ukrainie, czas nieustannych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki i życiu społecznym. Lata 2020-2021 to spowodowany pandemią okres ciągłych nakazów, zakazów związanych z ochroną zdrowia, życia i ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2022r. niekorzystne uwarunkowania dla gospodarki zostały spotęgowane skutkami wojny na Ukrainie, masowym napływem obywateli tego kraju, kryzysem paliwowo-energetycznym, zakłóceniami w handlu, produkcji towarów i usług.

Jaki wpływ bezpośrednio miał ten okres na rynek pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim?

Okres pandemii 2020-2021

Jeszcze w roku 2019 poprzedzającym rok pandemii, poziom bezrobocia wynosił 1.369 osób, a stopa bezrobocia 4,3%. (Stosunek liczby bezrobotnych do liczby pracujących). 

W okresie pandemii liczba bezrobotnych wynosiła:

-        2020 -1.525 osób, stopa bezrobocia 4,7%

-        2021 -1.065 osób, stopa bezrobocia 3,4%.

Z uwagi na dużą pomoc państwa, poziom bezrobocia w 2021r. zmniejszył się o 460 osób do roku poprzedniego.

Jedną z przyczyn spadku poziomu bezrobocia, wzrostu ofert pracy i zatrudnieniu cudzoziemców była m. in. duża finansowa pomoc dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Udzielono bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 38 mln zł, mimo iż możliwości wynosiły 50 mln zł, bo taki był plan finansowy. W ramach powyższej pomocy wsparciem objęto 8.849 miejsc pracy tj. 49,2% ogólnej liczby pracujących w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, która wynosiła 18.001 w 2021r. 

Dodatkowo w okresie ostatnich trzech lat tj. w okresie pandemii i wojny na Ukrainie wydatkowano 15,6 mln zł na aktywizację 2.077 osób bezrobotnych, spośród których 87,9% podjęło pracę. W tym samym okresie wsparto pracodawców kwotą 2,6 mln zł na kształcenie ustawiczne co umożliwiło zdobycie dodatkowych kwalifikacje przez 1.701 pracowników.

Poza powiatowymi urzędami pracy pomocy finansowej na łagodzenie skutków pandemii udzielały również inne jednostki publiczne (takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Polski Fundusz Rozwoju).

Okres wybuchu wojny na Ukrainie – 2022r.

Rok 2022 to rok kolejnego kryzysu gospodarczego wywołanego wojną na Ukrainie. 

Kumulacja zdarzeń spowodowała wzrost bezrobocia do poprzedniego roku o 257 osób. Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2022r. wynosiła 1.322 osoby (w tym 32 obywateli Ukrainy). Stopa bezrobocia wówczas wynosiła 4,5% i była jedną niższych w regionie pilskim, w kraju wynosiła 5,2%, a średnia w województwie wielkopolskim wynosiła 2,9%.

W 2022r. zarejestrowało się w urzędzie pracy 3.126 osób bezrobotnych, tj. o 466 więcej niż w roku poprzednim. Osoby poprzednio pracujące stanowiły 85,6%, tj. 2.675 osób, w tym 77 osób tj. (2,5% ogółu napływu do ewidencji bezrobotnych) zwolnionych zostało z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Rok wcześniej ta grupa stanowiła 64 osoby (2,4%).

Z przyczyn zwolnień grupowych pracowników w 2022r. wpłynęło zgłoszenie z PKS Sp. z o.o. w Likwidacji, z siedzibą w Wałczu. Zwolnienie obejmowało 20 pracowników, w tym 5 osób zarejestrowało się w urzędzie pracy.

W 2022r. wyrejestrowało się do pracy 1.440 osób (50,2% ogółu wyrejestrowanych), jest to mniej o 8,5% (133 osoby) w stosunku do roku ubiegłego, w tym 121 osób podjęło działalność gospodarczą, rok wcześniej 151 osób.

Oferty pracy

W 2022r. wpłynęło 1.687 ofert pracy, tj. mniej o 436 ofert do roku 2021 (2.123 ofert pracy). Zarejestrowano też 1.214 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (tj. obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi, Ukrainy).

Z uproszczonej procedury zatrudnienia zostali wyłączeni obywatele Rosji. Natomiast obywatele Ukrainy zostali uprawnieni do pracy na zasadach obowiązujących obywateli naszego kraju. Pracodawcy powiadomili o zatrudnieniu 730 obywateli Ukrainy. Sumując w ciągu 2022 roku 1.944 cudzoziemców podjęło pracę.

W celu ułatwienia pracodawcom nabór pracowników do pracy wydłużono okres zatrudnienia z 6 do 24 miesięcy obywateli w/w państw.

W związku z dużą pomocą państwa i pomocą skierowaną do pracodawców, poziom bezrobocia pomimo jego wzrostu na koniec 2022r., był i tak niższy w stosunku do 2019 roku tj. przed zewnętrznymi, nieprzewidzianymi utrudnieniami w funkcjonowaniu gospodarki.

Korzystając z ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie podmiotów gospodarczych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, obserwuje się systematyczny ich wzrost. W roku 2019, poprzedzającym zjawiska kryzysu, liczba podmiotów gospodarczych wynosiła 7.663 natomiast na koniec I półrocze 2022r. liczba ta wynosiła 8.157 i z roku na rok następował przyrost z tendencją malejącą. 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Czarnków, dnia 08.02.2023r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.